Έπειτα από τις τελευταίες ανακοινώσεις, το κατάστημα της Θεσσαλονίκης λειτουργεί με τη μέθοδο click away (τηλ. 2310 286308). Το κατάστημα τον Σερρών λειτουργεί με τις μεθόδους του click away και click inside (τηλ. 23210 51561)

About Us

Veta Accessories is a constantly evolving business in fashion from 1990 until today. It is based in the town of Serres and trades in feminine jewels and accessories.


Firstly, it started with the construction of costume jewels and wholesale throughout Greece, while it extended very soon both at the import-export field and the retail sale. Today it has two retail stores in Thessaloniki and Serres and it also exports its products to Cyprus, Italy, Balkan and soon in Spain.


Veta Accessories distinguishes for its unique collections of bags, accessories, clothes and shoes, characterized by a high quality and aesthetics and feature the appearance of the contemporary woman. The target of the company is the constant evolution and the insurance of even better prices for its customers.


Veta Accessories trades two kinds of bags: Elizabeth George Bags and Veta Bags.