*Όνομα

*Email

Θέμα

Μήνυμα

Δημ. Μαρούλη 6, Σέρρες

τηλ. 23210 64199
fax 23210 64299

email : info@veta-accessories.gr

Κατάστημα Χονδρικής Πώλησης – E-shop

Δημητρίου Μαρούλη 6, Σέρρες
Τ: 23210 64199, F: 23210 64299

Κεντρικό Κατάστημα Σερρών

Μεραρχίας 28, Σέρρες
Τ: 23210 51561

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Τσιμισκή 79, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 286 308